Náš eshop:
www.EshopElektronika.cz

Kontakt

solarnipanely@sunwave.cz

solarnepanely@sunwave.sk

Tel.: 734 233 243

 

www.sunwave.cz

www.sunwave.sk

 

IČ: 28389689

DIČ: CZ28389689

Proč fotovoltaika? Proč solární panely SunWave?

Fotovoltaika - Vaše zelená energie

Fotovoltaika - čistá energie. Elektřina vyrobená za pomocí fotovoltaických panelů je jedním z nejčistších druhů energie, kterou je člověk schopen vyrobit. Fotovoltaická elektrárna neprodukuje žádné škodlivé látky do ovzduší, neprodukuje hluk a v neposlední řadě nepotřebuje složitou údržbu jako hydroelektrárny, nebo atomová energie.
Mapa slunečního osvitu ČR.
Fotovoltaika je nenáročná na údržbu - po celou dobu životnosti fotovoltaických panelů (přibližně 30 let) vyžadují fotovoltaické elektrárny minimální údržbu. Nové technologie z odvětví fotovoltaika navíc snižují energetickou náročnost na výrobu křemíkového ingotu, článku i panelu. Podle výzkumů vedených v České Republice je energetická návratnost fotovoltaické elektrárny přibližně 5 let (zahrnuje nejen výrobu panelu, ale i instalaci).
Bylo by ekologicky nezodpovědné při dnes již dostupných technologiích z oboru fotovoltaika nevyužít nevyčerpatelného energetického potenciálu, které nám Slunce nabízí. Jedna kilowatta, cca 8 metrů čtverečních fotovoltaických panelů, je schopna za rok vyprodukovat v podmínkách ČR 1100 kWh energie. To je přibližně 2500 kg uhlí!

Fotovoltaika - výhodná investice

V době zvyšování cen energií je fotovoltaika zajímavou investicí do energetické soběstačnosti. Investujte chytře, investujte do Slunce, investujte se SunWave! Pokud máte střechu a peníze Vám leží na účtě, je pro Vás výhodnější postavit domácí fotovoltaickou elektrárnu a vyrábět vlastní elektrickou energii, než nechat peníze ležet ladem. Více také zde.  
Jak to bylo dřív? Fotovoltaika dříve byla zajímavou investicí díky státem garantované výkupní ceně. Tato cena byla nově ustanována pro každý rok a platí pro elektrárny v daném období postavené. Tato cena byla státem garantovaná po dobu 20 let. I přes snižování výkupních cen pro elektrárny postavené v daný rok, je fotovoltaika stále velmi zajímavou investicí s návratností přibližně 8 - 10 let, zejména díky neustálému snižování cen materiálu od výrobců. SunWave spolupracuje přímo s výrobci fotovoltaických panelů, čímž zaručuje nejnižší možnou cenu panelů a materiálu. 

Co je to „zelený bonus“?

Zelený bonus je příplatek k tržní ceně elektřiny, který může získat výrobce elektřiny z OZE (obnovitelné zdroje energie, tedy i z fotovoltaiky). Výrobce prodává vyrobenou elektřinu konečnému zákazníkovi nebo obchodníkovi s elektřinou, navíc má právo od provozovatele regionální distribuční soustavy inkasovat zelený bonus. Výhodou je dosažení vyššího výnosu než v případě režimu výkupních cen. Nevýhodou je určitá míra nejistoty, protože výrobce si musí sám hledat odběratele vyrobené elektřiny a nemá zaručen odběr 100 % vyrobené elektřiny tak jako v případě výkupních cen.

Co je to výkupní cena?

Výše aktuální výkupní ceny pro rok 2015: 0Kč.
Výkupní cena je cena, kterou výrobce elektřiny inkasuje od provozovatele regionální distribuční soustavy (ČEZ, PRE, E-ON). Prodává se veškerá vyrobená elektrická energie.
Výkupní cena byla státem garantována na 20 let a meziročně se navyšovala s ohledem na index cen průmyslových výrobců minimálně o 2 % a maximálně o 4 %Fotovoltaika - ekologický zdroj energie.

Výši podpory pro výrobu elektřiny vyrobené z fotovoltaických elektráren pro rok 2013 najdete ZDE.
Přecházet ze systému zelených bonusů do systému výkupních cen a naopak lze jednou ročně. Termínem, do kdy je nutné nahlásit zvolený způsob podpory provozovateli regionální distribuční soustavy na další kalendářní rok, je 30. listopad příslušného kalendářního roku. Zvolený způsob podpory je platný od 1. ledna následujícího kalendářního roku.

Co je to fotovoltaická elektrárna a jak pracuje? 

Princip práce výroby elektrické energie ve fotovoltaických elektrárnách (FVE) je známý už desítky let. Světlo dopadající na povrch fotovoltaického panelu je přeměněno na elektřinu. Tento jev se odehrává v křemíkových článcích, kterými  jsou solární panely pokryty. Vzájemným působením slunečního záření a hmoty dochází k pohlcování fotonů a uvolňování elektronů. V polovodiči pak vzniká elektrická energie, která je odváděna z fotovoltaického článku přes regulátor dobíjení do akumulátoru, ke spotřebiči nebo do rozvodné sítě. Jedná se tedy o čistou, ekologicky vyrobenou elektrickou energii. Více o fotovoltaických článcích ve článku na Wikipedia.

Fotovoltaika - INSTALACE

Ideální orientace pro instalaci fotovoltaických panelů v ČR je orientace na jih, s 10° vychýlením na západ.
Ideální sklon (úhel dopadu světla) je pak pro fotovoltaické panely 35°.
Proč? Právě při zachování těchto podmínek jsou fotovoltaické panely instalované na území České Republiky schopny maximálně využít energii ze slunce během celého roku.
Pro instalaci FV systémů je tedy velmi vhodná sedlová střecha orientovaná na jih s 10° vychýlením na západ a se sklonem 35°. Mírný odklon od ideální orientace střechy nehraje roli. Pro podmínky v ČR se dlouhodobě osvědčily fotovoltaické polykrystalické panely SunWave (vysoký výkon polykrystalických křemíkových článků an standardním rozměru), které jsou schopny vyrábět elektrickou energii i při ne úplně ideálním osvitu: proto jsou polykrystalické panely výkonnější například když je elektrárna odkloněna od ideálního úhlu osvitu nebo za nepříznivého počasí.
Technické a elektrické informace o polykrystalických fotovoltaických panelech ZDE
Klady instalace fotovoltaických panelů na rovných střechách tkví samozřejmě ve velikosti ploch, které mohou být využity, dále pak v jednodušší montáži a údržbě systému. Díky nosné kovové konstrukci, která umožňuje ideálně polohovat fotovoltaické panely, dosáhnete maximální výkonosti fotovoltaických panelů. Samozřejmostí musí být šetrné ukotvení FVE s ohledem na neporušení izolace střechy. Střecha rodinného domu nebo třeba výrobní hala může být vhodnou plochou pro fotovoltaickou elektrárnu!
Nezanedbatelným kladem instalace na jakoukoliv střechu je, že fotovoltaické panely jsou tak chráněny před zloději. Přesto, doporučujeme fotovoltaickou elektrárnu pojistit. Nezapomeňte, že se také mění hodnota nemovitosti. 
Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně fotovoltaických panelů, motnážního materiálu a konstrukcí, měničů, přepěťových ochran, fotovoltaických kabelů, dodávek, dostupnosti nebo cen, neváhejte se na nás obrátit na solarnipanely@sunwave.cz.

 

 

Nezapomeňte!

Nezapomeňte při výběru komponentů zvolit také kvalitní měniče a data-logger - vzdálený monitoring elektrárny.  
Díky data-loggeru Solar-Log máte nepřetřžitý přehled o výrobě elektřiny ve Vaší FVE kdykoliv a kdekoliv! Solar -Log 500 pro elektrárny do 50 kW a až 10 měničů! Aktuální ceník Solar-Log 500 a Solar-Log 1000 a dalších komponent najdete zde. 

Monitoring Solar-Log pro fotovoltaické elektrárny