Náš eshop:
www.EshopElektronika.cz

Kontakt

solarnipanely@sunwave.cz

solarnepanely@sunwave.sk

Tel.: 734 233 243

 

www.sunwave.cz

www.sunwave.sk

 

IČ: 28389689

DIČ: CZ28389689

Měnič Fronius Symo 3.0-3-S, WLAN, LAN WEBSERVER

Moderní fotovoltaický měnič Fronius Symo 3.0-3-S. Solární třífázový Smart Grid měnič vybaven nejnovějšími technologiemi. Napojení na 3 kW fotovoltaických panelů. 1 MPP tracker, 3 DC přípojky. Snadná montáž a údržba. Cena vč. DPH zde. Dodání obvykle do 3 - 7 dní... 

 • Moderní třífázový fotovoltaický měnič vybavený nejnovějšími technologiemi Menic Fronius Symo
 • Snadná montáž
 • Snadná údržba
 • 1 MPP tracker, 3 DC přípojky,  200 - 800 V
 • Flexibilní nastavení výkonu
 • Vysoký výkon i při částečném zastínění panelů
 • Připraven na novou technologii Smart Grid
 • Splňuje nároky dodavatelů energie
 • Dodání obvykle do 5 - 7 dní
 • Cena a objednávky zde
Fotovoltaický měnič Fronius Symo 3.0-3-S. - TECHNOLOGIE SNAPINVERTER: 

Nová generace střídačů Fronius SnapINverter se vyznačuje jednoduchým montážním systémem, díky kterému je instalace a údržba opravdu snadná. Specifickým konstrukčním znakem těchto nejnovějších měničů je oddělení připojovací a výkonové části. Každá se instaluje samostatně. Nejprve se na stěnu namontuje mimořádně lehká připojovací část včetně veškerého vedení. Poté se provede montáž výkonového dílu. Díky inovativní otočné koncepci je montáž a servis pro uživatele velmi pohodlná. Střídač se jednoduše zavěsí do nástěnného držáku a poté se zajistí. V případě servisního zásahu proto není nutné odmontovat celý střídač, stačí sejmout pouze výkonový díl. Veškerá kabeláž zůstává zachována. 

INTEGROVANÁ DATOVÁ KOMUNIKACE

Jako první výrobce střídačů nabízíme balíček pro datovou komunikaci s plně integrovaným dataloggingem, technologiemi WLAN a Ethernet, energetickým managementem, webovým serverem a mnoha rozhraními. Díky tomu je střídač Fronius 3.0-3-S připojen k Internetu prostřednictvím síťového kabelu nebo prostřednictvím sítě WLAN (bez použití dalších kabelů) a poskytuje optimální přehled o provozu fotovoltaického systému. Připojení ke komponentám jiných výrobců je zajištěno díky rozhraním jako například Modbus TCP SunSpec, Modbus RTU SunSpec či Fronius Solar API (JSON). Kromě toho lze souběžně používat otevřená rozhraní pro přístup k programu Fronius Solar.web. 

SUPERFLEX DESIGN

Technologie Fronius SuperFlex Design nabízí promyšlenou souhru technických charakteristik výkonu, s jejichž pomocí pro vás nyní bude nastavení fotovoltaických systémů mnohem flexibilnější a snazší. Nejdůležitější faktory výkonu technologie SuperFlex Design jsou tyto: Dva MPP trackery v kombinaci s vysokým napětím systému a širokým rozsahem vstupního napětí DC. Každý vstup DC, a tudíž i každý MPP tracker kromě toho může kdykoli přijmout celý jmenovitý výkon střídače. U různých orientací střechy je možné využívat zastínění prostřednictvím jedné či dvou větví nebo také použitím zbývajících nezastíněných fotovoltaických panelů: U střídače Fronius s integrovanou technologií SuperFlex Design lze v provozní praxi plánování fotovoltaických systémů využívat veškeré relevantní scénáře konfigurace s pouhým jedním modelem střídače.

DYNAMIC PEAK MANAGER

Dynamic Peak Manager je nový algoritmus pro MPP-tracking, který při hledání optimálního pracovního bodu dynamicky přizpůsobuje chování. Výhodou je, že algoritmus Dynamic Peak Manager pravidelně automaticky kontroluje celou charakteristiku, a proto dokáže najít globální bod maximálního výkonu (Global Maximum Power Point, GMPP) i při částečném zastínění. 

Fotovoltaický měnič Fronius Symo 3.0-3-S. SMART GRID READY

Střídače Fronius jsou připraveny na technologii budoucnosti Smart Grid. Pro budoucí požadavky v oblasti síťové techniky jsou střídače dokonale vybaveny. V přístrojích je k dispozici řada inteligentních funkcí, tzv. Advanced Grid Features. Jedná se o různé regulační funkce pro optimální dodávku jalového a činného výkonu do sítě. Cílem těchto funkcí je umožnit bezpečný síťový provoz, a to i při velmi vysoké hustotě fotovoltaických zařízení. A také proto, aby se zamezilo nežádoucímu přerušování dodávek energie kvůli překročení mezních hodnot parametrů sítě a s tím spojenému ušlému zisku. Díky střídačům Fronius je tedy výnos fotovoltaického systému optimálně zajištěn. Kromě toho lze díky střídačům Fronius využívat i dynamickou regulaci dodávek energie do sítě s ohledem na vlastní spotřebu při omezení dodávek. Stačí připojit elektroměr a nastavit omezení dodávek. 

NULOVÉ DODÁVKY

Provozovatelé elektrických sítí v mnoha zemích dnes stále častěji požadují možnost omezení dodávek fotovoltaické energie do sítě jako podmínku síťového připojení. Dynamickým omezením výkonu nabízí společnost Fronius řešení pro optimální management dodávek energie do sítě. Střídač přitom nejprve napájí spotřebiče v domácnosti. Poté omezí výkon na maximální dodávky povolené provozovatelem sítě. Se střídači Fronius je díky této funkci možné i nulové napájení. Tak není do elektrické sítě dodáván žádný proud a příslušné požadavky provozovatele sítě je možné splnit jednoduchým nastavením na webovém rozhraní střídače. 

VSTUPNÍ ÚDAJE MĚNIČE FRONIUS SYMO 3.0-3-S:
 • Počet MPP trackerů: 1,0
 • Max. vstupní proud (Idc max): 16,0 A
 • Max. zkratový proud pole panelů: 24,0 A
 • Rozsah vstupního napětí DC (Udc min - Udc max): 150 - 1000 V
 • Startovací napětí dodávky (Udc start): 200,0 V
 • Jmenovité vstupní napětí (Udc,r): 595,0 V
 • Rozsah napětí MPP (Umpp min - Umpp max): 200 - 800 V
 • Užitečný rozsah napětí MPP 150 - 800 V
 • Počet přípojek DC: 3,0
 • Max. výkon generátoru fotovoltaického systému (Pdc max): 6,0 kWpeak 
Fotovoltaický měnič Fronius Symo 3.0-3-S.  VÝSTUPNÍ ÚDAJE 
 • Jmenovitý výkon AC (Pac,r): 3000,0 W
 • Max. výstupní výkon (Pac max): 3000,0 VA
 • Výstupní proud AC (Iac nom): 4,3 A
 • Síťové připojení (Uac,r): 3~ NPE 400/230, 3~ NPE 380/220 V
 • Rozsah napětí AC (Umin - Umax): 150 - 280 V
 • Frekvence (fr): 50 / 60 Hz
 • Rozsah frekvence (fmin - fmax): 45 - 65 Hz
 • Činitel zkreslení: < 3 %
 • Účiník (cos φac,r): 0,70 - 1 ind./cap.
VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 • Rozměr (výška): 645,0 mm
 • Rozměr (šířka):  431,0 mm
 • Rozměr (hloubka): 204,0 mm
 • Hmotnost: 16,0 kg
 • Krytí IP: 65
 • Třída ochrany: 1,0
 • Kategorie přepětí (DC/AC):  2 / 3
 • Spotřeba v noci: < 1 W
 • Koncepce střídače: Beztransformátorový
 • Chlazení: řízené chlazení vzduchem
 • Montáž: vnitřní a venkovní instalace
 • Rozsah okolní teploty: -25°C - +60°C
 • Přípustná vlhkost vzduchu: 0 - 100 %
 • Max. nadmořská výška: 2.000 m / 3.400 m
 • Technologie připojení DC: 3x šroubované svorky DC+ a 3x DC- 2,5 - 16 mm²
 • Technologie připojení AC: 5pólové šroubované svorky AC 2,5 - 16 mm²
 • Certifikace a normy: ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, NRS 097 
ÚČINNOST MĚNIČE FRONIUS SYMO 3.0-3-S: 
 • Max. účinnost (FV - elektrická síť): 98,0 %
 • Účinnost Euro (ηEU): 96,2 %
 • η při 5 % Pac,r: 80,3 / 83,6 / 79,1 %
 • η při 10 % Pac,r: 87,8 / 91,0 / 86,2 %
 • η při 20 % Pac,r: 92,6 / 95,0 / 92,6 %
 • η při 25 % Pac,r: 93,4 / 95,6 / 93,8 %
 • η při 30 % Pac,r: 94,0 / 96,3 / 94,5 %
 • η při 50 % Pac,r: 95,2 / 97,3 / 96,3 %
 • η při 75 % Pac,r: 95,6 / 97,7 / 97,0 %
 • η při 100 % Pac,r: 95,6 / 97,9 / 97,3 %
 • Účinnost přizpůsobení: MPP > 99,9 % 
Fotovoltaický měnič Fronius Symo 3.0-3-S.  BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ 
 • Měření izolace DC: Ano
 • Chování při přetížení posunutí pracovního bodu, omezení výkonu
 • Odpojovač DC: Ano
 • Ochrana proti přepólování: Ano 
ROZHRANÍ 
 • síť WLAN / Ethernet LAN Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)
 • 6 vstupů a 4 digitální vstupy/výstupy Připojení k přijímači hromadného dálkového ovládání
 • USB (zásuvka typu A) 
 • Datalogging, aktualizace střídače prostřednictvím USB flash disku
 • 2x RS422 (zásuvka RJ45) 
 • Fronius Solar Net
 • Signální výstup 
 • Energetický management (beznapěťový výstup relé)
 • Datalogger a webový server Integrovaný
 • Externí vstup 4)
 • Připojení k elektroměru S0 / vyhodnocení ochrany proti přepětí
 • RS485 Modbus RTU SunSpec nebo připojení k elektroměru
 

Měnič Fronius Symo 3.0- 3-M WLAN,LAN, WEBSERVER

Fotovoltaický měnič Fronius Symo 3.0-3-M. Solární třífázový Smart Grid měnič vybaven nejnovějšími technologiemi. 2 MPP trackery, 2+2 vstupy. Možnost napojení fotovoltaické elektrárny až 3 kW. Snadná montáž a údržba. Cena vč. DPH zde. Dodání obvykle do 3 - 7 dní...

 • Moderní třífázový měnič vybavený nejnovějšími technologiemiMěnič Fronius Symo
 • Snadná montáž
 • Snadná údržba
 • 2 MPP trackery, 2+2 přípojky, 150 - 800 V
 • Flexibilní nastavení výkonu
 • Vysoký výkon i při částečném zastínění panelů
 • Připraven na novou technologii Smart Grid
 • Splňuje nároky dodavatelů energie
 • Dodání obvykle do 3 - 7 dní
 • Cena a objednávky zde 
Fotovoltaický měnič Fronius Symo 3.0-3-M. - TECHNOLOGIE SNAPINVERTER: 

Nová generace střídačů Fronius SnapINverter se vyznačuje jednoduchým montážním systémem, díky kterému je instalace a údržba snadná jako nikdy dříve. Specifickým konstrukčním znakem těchto přístrojů je oddělení připojovací a výkonové části. Každá se instaluje samostatně. Nejprve se na stěnu namontuje mimořádně lehká připojovací část včetně veškerého vedení. Poté se provede montáž výkonového dílu. Díky inovativní otočné koncepci je montáž a servis pro uživatele velmi pohodlná. Střídač se jednoduše zavěsí do nástěnného držáku a poté se zajistí. V případě servisního zásahu proto není nutné odmontovat celý střídač, stačí sejmout pouze výkonový díl. Veškerá kabeláž zůstává zachována.

INTEGROVANÁ DATOVÁ KOMUNIKACE

Jako první výrobce střídačů nabízíme balíček pro datovou komunikaci s plně integrovaným dataloggingem, technologiemi WLAN a Ethernet, energetickým managementem, webovým serverem a mnoha rozhraními. Díky tomu je střídač připojen k Internetu prostřednictvím síťového kabelu nebo prostřednictvím sítě WLAN (bez použití dalších kabelů) a poskytuje optimální přehled o provozu fotovoltaického systému. Připojení ke komponentám jiných výrobců je zajištěno díky rozhraním jako například Modbus TCP SunSpec, Modbus RTU SunSpec či Fronius Solar API (JSON). Kromě toho lze souběžně používat otevřená rozhraní pro přístup k programu Fronius Solar.web. 

Fotovoltaický měnič Fronius Symo 3.0-3-M. SUPERFLEX DESIGN

Technologie Fronius SuperFlex Design nabízí promyšlenou souhru technických charakteristik výkonu, s jejichž pomocí pro vás nyní bude nastavení fotovoltaických systémů mnohem flexibilnější a snazší. Nejdůležitější faktory výkonu technologie SuperFlex Design jsou tyto: Dva MPP trackery v kombinaci s vysokým napětím systému a širokým rozsahem vstupního napětí DC. Každý vstup DC, a tudíž i každý MPP tracker kromě toho může kdykoli přijmout celý jmenovitý výkon střídače. U různých orientací střechy je možné využívat zastínění prostřednictvím jedné či dvou větví nebo také použitím zbývajících panelů: U střídače Fronius s integrovanou technologií SuperFlex Design lze v provozní praxi plánování fotovoltaických systémů využívat veškeré relevantní scénáře konfigurace s pouhým jedním modelem střídače.
 

DYNAMIC PEAK MANAGER

Dynamic Peak Manager je nový algoritmus pro MPP-tracking, který při hledání optimálního pracovního bodu dynamicky přizpůsobuje chování. Výhodou je, že algoritmus Dynamic Peak Manager pravidelně automaticky kontroluje celou charakteristiku, a proto dokáže najít globální bod maximálního výkonu (Global Maximum Power Point, GMPP) i při částečném zastínění. 

Fotovoltaický měnič Fronius Symo 3.0-3-M. SMART GRID READY

Střídače Fronius jsou připraveny na technologii budoucnosti Smart Grid. Pro budoucí požadavky v oblasti síťové techniky jsou střídače dokonale vybaveny. V přístrojích je k dispozici řada inteligentních funkcí, tzv. Advanced Grid Features. Jedná se o různé regulační funkce pro optimální dodávku jalového a činného výkonu do sítě. Cílem těchto funkcí je umožnit bezpečný síťový provoz, a to i při velmi vysoké hustotě fotovoltaických zařízení. A také proto, aby se zamezilo nežádoucímu přerušování dodávek energie kvůli překročení mezních hodnot parametrů sítě a s tím spojenému ušlému zisku. Díky střídačům Fronius je tedy výnos fotovoltaického systému optimálně zajištěn. Kromě toho lze díky střídačům Fronius využívat i dynamickou regulaci dodávek energie do sítě s ohledem na vlastní spotřebu při omezení dodávek. Stačí připojit elektroměr a nastavit omezení dodávek. 

NULOVÉ DODÁVKY

Provozovatelé elektrických sítí v mnoha zemích dnes stále častěji požadují možnost omezení dodávek fotovoltaické energie do sítě jako podmínku síťového připojení. Dynamickým omezením výkonu nabízí společnost Fronius řešení pro optimální management dodávek energie do sítě. Střídač přitom nejprve napájí spotřebiče v domácnosti. Poté omezí výkon na maximální dodávky povolené provozovatelem sítě. Se střídači Fronius je díky této funkci možné i nulové napájení. Tak není do elektrické sítě dodáván žádný proud a příslušné požadavky provozovatele sítě je možné splnit jednoduchým nastavením na webovém rozhraní střídače. 

VSTUPNÍ ÚDAJE MĚNIČE FRONIUS SYMO 3.0-3-M:
 • Počet MPP trackerů: 2
 • Max. vstupní proud (Idc max): 16,0 / 16,0 A
 • Max. zkratový proud pole panelů: 24,0 / 24,0 A
 • Rozsah vstupního napětí DC (Udc min - Udc max): 150 - 1000 V
 • Startovací napětí dodávky (Udc start): 200,0 V
 • Jmenovité vstupní napětí (Udc,r): 595,0 V
 • Rozsah napětí MPP (Umpp min - Umpp max): 150 - 800 V
 • Užitečný rozsah napětí MPP 150 - 800 V
 • Počet přípojek DC 2 + 2 
 • Max. výkon generátoru fotovoltaického systému (Pdc max): 6,0 kWpeak
VÝSTUPNÍ ÚDAJE 
 • Jmenovitý výkon AC (Pac,r): 3000,0 W
 • Max. výstupní výkon (Pac max): 3000,0 VA
 • Výstupní proud AC (Iac nom): 4,3 A
 • Síťové připojení (Uac,r): 3~ NPE 400/230, 3~ NPE 380/220 V
 • Rozsah napětí AC (Umin - Umax): 150 - 280 V
 • Frekvence (fr): 50 / 60 Hz
 • Rozsah frekvence (fmin - fmax): 45 - 65 Hz
 • Činitel zkreslení: < 3 %
 • Účiník (cos φac,r): 0,85 - 1 ind./cap. 
VŠEOBECNÉ ÚDAJE fotovoltaického měniče Fronius Symo 3.0-3-M.
 • Rozměr (výška): 645,0 mm
 • Rozměr (šířka):  431,0 mm
 • Rozměr (hloubka): 204,0 mm
 • Hmotnost: 19,9 kg
 • Krytí: IP 65
 • Třída ochrany: 1,0
 • Kategorie přepětí (DC/AC):  2 / 3
 • Spotřeba v noci: < 1 W
 • Koncepce střídače: Beztransformátorový
 • Chlazení: řízené chlazení vzduchem
 • Montáž: vnitřní a venkovní instalace
 • Rozsah okolní teploty: -25°C - +60°C
 • Přípustná vlhkost vzduchu: 0 - 100 %
 • Max. nadmořská výška: 2.000 m / 3.400 m
 • Technologie připojení DC: 3x šroubované svorky DC+ a 3x DC- 2,5 - 16 mm²
 • Technologie připojení AC: 5pólové šroubované svorky AC 2,5 - 16 mm²
 • Certifikace a normy: ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, NRS 097 
ÚČINNOST MĚNIČE FRONIUS SYMO 3.0-3-M:
 • Max. účinnost (FV - elektrická síť): 98,0 %
 • Účinnost Euro (ηEU): 96,5 %
 • η při 5 % Pac,r: 79,8 / 85,1 / 80,8 %
 • η při 10 % Pac,r: 86,5 / 91,6 / 87,7 %
 • η při 20 % Pac,r: 90,8 / 95,3 / 93,0 %
 • η při 25 % Pac,r: 91,9 / 96,0 / 94,2 %
 • η při 30 % Pac,r: 92,8 / 96,5 / 95,1 %
 • η při 50 % Pac,r: 94,3 / 97,5 / 96,5 %
 • η při 75 % Pac,r: 94,9 / 98,0 / 97,0 %
 • η při 100 % Pac,r: 95,6 / 97,9 / 97,4 %
 • Účinnost přizpůsobení: MPP > 99,9 % 
BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ
 • Měření izolace DC: Ano
 • Chování při přetížení posunutí pracovního bodu, omezení výkonu
 • Odpojovač DC: Ano
 • Ochrana proti přepólování: Ano 
ROZHRANÍ 
 • síť WLAN / Ethernet LAN Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)
 • 6 vstupů a 4 digitální vstupy/výstupy Připojení k přijímači hromadného dálkového ovládání
 • USB (zásuvka typu A) 
 • Datalogging, aktualizace střídače prostřednictvím USB flash disku
 • 2x RS422 (zásuvka RJ45) 
 • Fronius Solar Net
 • Signální výstup 
 • Energetický management (beznapěťový výstup relé)
 • Datalogger a webový server Integrovaný
 • Externí vstup 4)
 • Připojení k elektroměru S0 / vyhodnocení ochrany proti přepětí
 • RS485 Modbus RTU SunSpec nebo připojení k elektroměru