Kontakt

solarnipanely@sunwave.cz

Tel.: 734 233 243

 

www.sunwave.sk

IC: 03561640

DIC: CZ03561640

 

 

 

 

MPP regulátor a střídač MARKO 2,5 kW

Solární regulátor pro dotační program Nová zelená úsporám. MPP regulátor a střídač MARKO je určen k optimalizaci zisků z fotovoltaických panelů používaných pro ohřev vody. Díky konverzi DC proudu z panelů na střídavý proud (modifikovaná sinus, cca 50Hz), umožňuje bez rizika opálení kontaktů připojit 5 až 10 ks solárních panelů 180 - 290 Wp i ke stávajícím, neupraveným bojlerům s elektrickou spirálou 1 - 4 kW.
MPP regulátor zajistí udržování nastaveného bodu maximálního výkonu panelů a bude topné spirále předávat vždy maximální výkon, jaký jsou schopné panely dodat, i kdyby šlo při slabém slunečním osvitu jen o 100 W. Oproti přímému napojení panelů na bojler je tak možné získat navíc přibližně 30% teplé vody. 
Solární měnič MARKO 2kW na ohřev vody fotovoltaikou
Střídavý výstup tohoto trackeru / měniče není stabilizovaný a pohybuje se podle napětí panelů mezi 150 - 350V AC. Je možné k němu připojit kromě bojleru i některé další spotřebiče, které nejsou na přesné úrovni napětí závislé,  například  žárovky, vrtačky, moderní nabíječky baterií apod.
Samozřejmě, že bez použití baterií budou tyto spotřebiče fungovat jen při dobrém oslunění panelů.
Skutečné provedení zařízení se může od obrázku mírně lišit. Měnič Marko 2kW je možné doplnit hlídací relé nebo jiné přepínací prvky, které umožní ohřívat vodu v případě nedostatku sluneční energie také ze sítě.
Zařízení nepotřebuje pro svůj chod jiný zdroj energie než FV panely. Výrobek je patentově chráněn.
Specifikace solárního regulátoru MPP MARKO:
 • Maximální rozsah napětí z FV: 24 - 400V DC
 • Optimální rozsah napětí z FV (Vmpp): 180 - 270V DC
 • Optimální rozsah napětí z FV (Voc): 220 - 360 V DC
 • Řízení bodu MPP: podle nastavení trimru na desce, z výroby cca 180 V,
 • regulátor automaticky posouvá cca +/-30 V podle zátěže
 • Výstupní napětí AC: řídí se napětím panelů, max. - 350V / + 350V
 • Tvar výstupního napětí: modifikovaná sinus, 3 úrovně (+,0,-)
 • Výstupní výkon: max. 2,6 kW
 • Účinnost převodu: více než 96 %
 • Max. tepelná ztráta při plném výkonu: 27 W
 • AC výkon spirály bojleru: libovolně v rozsahu 2 - 3,5 kW jednofázově.
Výhoda fotovoltaiky proti termickému ohřevu  vody
 • Jednoduchost instalace, bez čerpadel, trubek, výměny kapaliny. Zanedbatelné prostupy zdmi
 • Možnost umístit fotovoltaické panely i daleko od bojleru (např. na pozemku).
 • FV panely nikdy nezamrznou ani se nepřehřejí.
 • Nulové náklady na provoz a servis.
 • Rovnoměrnější solární zisky v průběhu roku oproti fototermickým systémům.
Technický nedostatek při přímém napojení bojleru na stejnosměrný proud z panelů (bez regulátoru): 
Při přímém připojení např. 8ks FV panelů (stejnosměrný proud) 250Wp ( = 2kWp) na 2kW topnou spirálu bez MPP regulátoru, funguje vše výborně při plném slunečním světle a chladné vodě v bojleru. Jakmile se ale voda ohřeje a termostat se pokusí odpojit FV panely od spirály, stejnosměrný proud vytvoří elektrický oblouk, který vypálí kontakty stykače a zničí ho. Pokud nahradíme kontakty kvalitnějšími, vydrží déle, ale bez MPP regulátoru bychom zjistili, že při menším oslunění než je maximum, padá výkon ohřevu strmě dolů, napětí panelů a dodávaný proud nejsou v souladu s odporem spirály. 
MPPT regulátor Marko 2,5 kW doporučujeme k ohřevu vody fotovoltaikou. Cena měniče zde.